Till startsidan / menyn / ultraljud mot skadedjur

Står utvecklingen stilla?

En historisk betraktelse över hur den rådande ordningens förespråkare alltid försöker bevara status quo.

Historiskt sett har kampen mot våra vanligaste skadedjur skett med fällor och gift. Erfarenheten lär oss, att man med dessa metoder aldrig lyckas få bukt med problemet. Ett ständigt tömmande av fällor. Kadaverlukt i väggar och golv. Och inte blir man av med skadedjuren . . . !
På 1600-talet förnekade prästerskapet i det längsta Kopernikus upptäckt att jorden är rund. Idag försöker tillverkare av gift och deras företrädare på samma sätt övertyga människor om att "jorden är platt". Det vill säga, att de gamla saneringsmetoderna är de allena saliggörande. I den strävan ingår självfallet också att hävda, att elektronisk skadedjursbekämpning är verkningslös.

Vad är sant och vad är falskt? Är "jorden platt"? Står utvecklingen verkligen stilla?
Öppna dina sinnen och studera sajterna om det miljövänliga alternativet. Först därefter kan du forma din egen ärliga uppfattning.

Mösskrämmare - hokus pokus, eller?

Det här gillar jag inte...!

Elektroniska skadedjursskrämmare har flera odiskutabla fördelar jämfört med fällor och gift. De är miljövänliga, bekväma och hygieniska. Om man undantar rena hobbymodeller för några hundralappar (billiga saker är inte bra, bra saker är inte billiga. / kinesiskt ordstäv ), så är moderna skadedjursskrämmare dessutom mycket effektiva. För det borgar den seriösa handlaren med en väl tilltagen återköpsgaranti - helt nöjd eller pengarna tillbaka!

Tänk efter! Skulle utrustningen inte fungera som det utlovas, så skulle återköpsgarantin snart göra leverantören bankrutt likt Ebberöds Bank, eller hur?

Mösskrämmare väger tyngre än gift!

Har således ett varumärke funnits i handeln i många år, så är det förvisso en bekräftelse på utrustningens effektivitet, men även på leverantörens specialistkompetens. Ledande branschföretag har mångårig erfarenhet av den nya tekniken, såväl av sanering med ultraljud som med resonansljud. Till dem kan man tryggt vända sig när det gäller val av utrustning.

Vad skall man då välja? Traditionella fällor och gift utan hopp om framtida bot, eller någon av de nya "hokus pokus apparaterna"? Återköpsgarantin, miljövänligheten, samt hygien- och bekvämlighetsaspekterna, innebär egentligen att det endast finns ett val.
Välj det! För du tror väl inte längre, att "jorden är platt"?Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - bekämpning av skadedjur