Skadedjurens aktivitet ökar vid elektronisk sanering

Introduktionen av en sk mösskrämmare i ett hus eller en sorkskrämmare i trädgården innebär att dina skadedjur får en konkurrent om utrymmet, som de på sikt inte har någon möjlighet att besegra. Elektroniken, som således är betydligt uthålligare än gnagarna, uppfattas av dina skadedjur som ett levande väsen vilket konkurrerar om reviret. Omedelbart efter saneringens början kan man t.ex. uppfatta som om mössen plötsligt har blivit fler. I själva verket har djuren bara blivit mer aktiva i sin kamp mot inkräktaren.

 

 

 
Stäng