Skadedjur uppfattar skrämmaren som ett levande väsen

Introduktionen av en sk mösskrämmare i ett hus eller en sorkskrämmare i trädgården innebär att dina skadedjur får en konkurrent om utrymmet, som de på sikt inte har någon möjlighet att besegra. Elektroniken, som således är betydligt uthålligare än gnagarna, uppfattas av dina skadedjur som ett levande väsen vilket konkurrerar om reviret. Omedelbart efter saneringens början kan man t.ex. uppfatta som om mössen plötsligt har blivit fler. I själva verket har djuren bara blivit mer aktiva i sin kamp mot inkräktaren.

Sorken attackerar!
Sorken kan av samma skäl lika plötsligt börja gräva alldeles intill jordskruven i sina försök att skrämma bort konkurrenten. Om man i detta läge börjar flytta runt sorkskrämmaren i trädgården med avsikt att skrämma dina skadedjur från flera håll kan det få motsatt effekt. Sorken/mullvaden kan då få för sig att det är deras attacker som börjar driva "fienden" på flykten, varvid djuren kan bli än ståndaktigare i sitt försvar av reviret.

 
Stäng