Fällor och gift hör inte ihop med elektronik


Intelligensen hos skadedjur bryts ner av ljudet från elektroniska skrämmare. Därför rekommenderas ej fällor eller gift för eventuell kontroll av sanering i lokaler. Det motverkar det positiva resultatet av följande skäl:

I kampen om ett revir gäller det i djurvärlden bl.a. att lägga beslag på fiendens, dvs skadedjurskrämmarens matförråd, vilket här utgörs av giftet eller betet i fällor. Detta kan ibland resultera i en större giftåtgång eller fler fångade möss än tidigare, vilket således blir helt missvisande.

Skrämmarens oljud desorienterar och fördummar skadedjur, vilket i sin tur medför att de uppfattar gift eller bete som ännu mer lockande än tidigare. Ryktet om den "läckra maten" sprider sig i grannskapet, vilket drar ännu fler gnagare till huset från naturens outsinliga källa!

Vill man förbättra förutsättningarna för en positiv sanering bör man således efter bästa förmåga dels försöka täta alla ingångsvägar i huset, dels tillämpa "den brända jordens taktik", dvs ta bort så mycket matnyttigt som möjligt.
För att kunna åtgärda ev. resterande ingångsvägar för skadedjur kan man pudra talk eller krita på strategiskt valda ställen för att på så sätt lokalisera eventuell kvarstående trafik. Även djurens spillning avslöjar deras vägar.

Ultraljudvågorna TOPO STOP® avger har även en positiv effekt mot diverse insekter även om detta ej är vetenskapligt belagt. Många kunder har rapporterat att inte bara mössen har skrämts på flykten. Även getingar, flugor, etc. har försvunnit från kallvinden eller krypgrunden.
Med tanke på att insekter och deras ägg/larver utgör basföda för möss, så måste ultraljudets påverkan på insekter vara en positiv bieffekt i kampen mot gnagarna
Av denna anledning kan det vara klokt att låta TOPO STOP® ultraljudsskrämmare vara igång året runt (drar endast 3 watt), så att inga insekter får för sig att under sommaren lägga ägg i något av husets biutrymmen.

Undantag 
Är musstammen nyetablerad i huset och således begränsad till numerären, kan man undantagsvis applicera betade fällor parallellt med TOPO STOP®. På kort tid kan man då "beta av" de av ultraljudet stressade gnagarna. Man bör emellertid välja denna strategi endast efter noggrant övervägande.

 
Stäng