Stäng

Labtest ultraljudsutrustning 1983

Detta är ett utdrag ur en omfattande vetenskaplig undersökning av hur möss reagerar när de blir utsatta för ultraljudsvågor hos Bio-Acoustical Laboratories Inc., Dallas, Texas, U.S.A..

Tio möss placerades i en avlång kammare, fem i vardera sektionerna A och E enligt nedanstående figur.


Testanordning


I varje sektion (A-E) finns identiska födo- och vattenintagsstationer.
Sektionerna B, C & D är försedda med ljuddämpande avdelningsväggar (baffles).

Testprotokoll


I sektion A monteras en ultraljudsapparat av fabrikat El Mar 300D.

För att mössen skulle kunna acklimatisera sig får de under testperiodens dag 1 - 7 leva fritt i testanläggningen utan att ultraljudsanläggningen är påkopplad. Var sjätte timme avläses deras uppehållsplats (kl 6, 12, 18 och 24). Som framgår av tabellen till höger så rör sig mössen helt planlöst mellan de olika sektionerna.


Dag 8 placeras ånyo mössen ut med 5 st individer i vardera sektion A respektive E samtidigt som ultraljudsanläggningen sätts på.


Inom ungefär ett dygn ändras mössens hitintills slumpmässiga kringströvande till att förskjutas till sektion D (se tabellen nederst), där de på grund av det störande ultraljudet uppenbarligen trivs bättre.


Anledningen till att de inte flyr så långt bort som möjligt från mösskrämmaren ( sektion E) kan troligtvis hänföras till följande. I den stressade situation mössen befinner sig i på grund av ultraljudet, så känner de sig mindre hotade i ett trängre utrymmen, som t.ex. i sektion D.

Testprotokoll


Sammanfattning

I detta vetenskapliga försök blir slutsatsen att den aktuella mösskrämmaren har god effekt när det gäller att skrämma bort skadedjuren.

 

 
 
Stäng