Hur skiljer man på sork- och mullvadsgångar

Typiska sork-tecken
Ovala gångar (stående profil) med slät yta och utan spår av rotrester är betecknande för sork. Gången lägges vanligtvis snabbt igen (5 minuter - 5 timmar) av djuren på båda sidor av öppningen.

Typiska mullvads-tecken
Relativt ovala gångar (liggande profil) med grov lös yta och med säkerhet uppvisande rot-rester är kännetecknet för mullvad. Gången lägges igen relativt långsamt av gnagaren (1 till 7 dygn) och endast på ena sidan av öppningen. En 30 cm frilagd gång kan efter ett tag mycket väl bli "underbyggd" av en ny gång omedelbart under den gamla. Försiktig sondering med ett finger avslöjar om så är fallet.

 

 
Stäng