Logiska skäl för elektronisk sork- och mullvadssanering


Den primära instinkten hos sork/mullvad är släktets fortbestånd. I sin kamp för överlevnad är de därför mycket uthålliga. Kortsiktiga insatser från oss människor som fällor, gift, karbid, dränkning etc. har följaktligen ringa eller ingen inverkan på sork eller mullvad i trädgården. Djuren retirerar helt enkelt några dagar, varpå de återvänder och på nytt tar sitt revir i besittning när faran är över.
Detta är anledningen till att t.ex. Anticimex i princip har givit upp kampen mot dessa skadedjur. Om man söker efter mullvad på Anticimex hemsida, så finns djuret inte ens med i deras lista över skadedjur...!

Enda sättet att bli av med sork och mullvad för gott är att vara uthålligare än djuren. Bekväma MOLE STOP™ som är en skrämmare mot just sork och mullvad ger dig denna uthållighet! Vecka efter vecka, månad efter månad genererar MOLE STOP™, utan insats från din sida, en för din mullvad eller sork mycket obehaglig mikrovibration i jordskorpan. Det slumpmässiga resonansljudet från jordskruven ogillar sork och mullvad starkt, varför djuren snart ger upp och lämnar grannskapet. MOLE STOP™ innebär dessutom, till skillnad från miljöfarliga kemiska bekämpningsmedel, såväl säker som miljövänlig bekämpning av sork och mullvad. Driftssäkerheten garanteras av dränagespringor för kondens på apparathusets undersida samt kapslad (inplastad) elektronik.

 
Stäng