Placering av MOLE STOP™ mot sork och mullvad


Ju närmre boplatsen för din sork eller mullvad och ju fastare mark desto bättre verkan. Ljudvågornas utbredning är cirkelformad och verkningsradien är i normalfallet cirka 15-20 meter (700-1200 m²). I marken djupt grundade murar, stora stenar, men också vattendammar minskar ljudvågornas spridning på grund av den ljudskugga dessa hinder ger. Trädgårdsterasser, rabatter och skadedjurens egna hål är olämpliga platser att placera apparaten på, dels då lös jord dämpar ljudvågornas fortplantning, dels eftersom sork/mullvad vanligtvis anlägger sina boplatser i så lugn trädgårdsmiljö som möjligt, dvs där vi inte "påtar"!

 

 
Stäng