MOLE STOP™s effektivitet och verkningstid mot mullvad och sork

Då sork eller mullvad högst ogärna vill låta sig drivas bort från sina boplatser, dröjer det vanligtvis 3-5 veckor innan de ger upp sina revir. MOLE STOP™ är det idag enda effektiva medlet att permanent få bort sork och mullvad med. Det är därför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) rekommenderar sorkskrämmare mot gnagarna i trädgården, även om det än så länge endast görs inofficiellt.
Saneringsresultatet står i stor utsträckning i proportion till de yttre betingelserna, det vill säga till jordförhållandena, angreppets styrka och utsträckning samt till hur grannskapet ser ut. Skulle verkan mot din sork eller mullvad bli reducerad på grund av besvärlig jordmån (blockrik, sandrik, lös, etc.), bör istället för batterier eller solcellsaggregat (6 volt) en 9 volts nätadapter användas (se tillbehör!). Detta ger en större ljudintensitet och därmed större verkningsradie.

 

 
Stäng