Är DSS personal partiska?

Danska Statens Skadedjurslaboratorium har sedan 1951 årligen testat nära 100 st kemiska substanser lämpade för råttgift.

Dessa 1000-tals råttgiftsförsök skall jämföras med totalt 11 st tester av ultraljudsapparater åren 1976-1994.


Somliga experter anser att det hos institutet förekommer en bristande objektivitet vid försök med elektroniska mösskrämmare.

Man hävdar att eftersom råttgiftsindustrin sedan mer än ett halvt sekel har utgjort den dominerande kundkretsen hos DSS (genererar nära hälften av laboratoriets externa intäkterna), så skulle en tvivelaktig lojalitet gentemot dessa uppdragsgivare ha vuxit fram under åren.

Vi vill inte närmare spekulera i detta. Vi nöjer oss med att citera det gamla talesättet:

Man biter inte den hand som föder en ...

 
Stäng