Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Så optimerar du din utrustning


Nedanstående animation är ett exempel på hur mössen vanligtvis kommer in i ett hus via torpargrunden. Det gångsystem som gnagarna skapar i huset följer de sedan slaviskt. För bästa saneringsresultat gäller det att störa ut en väsentlig del av detta gångsystem, t.ex. i torpargrunden eller på kallvinden.


Bästa saneringsstrategi
Med en kraftfull utrustning (t.ex. TOPO STOP® E250) installerad t.ex. i krypgrunden störs gnagarnas entré i huset ut. Skadedjuren kan då inte längre använda någon del av sitt gångsystem och hela huset blir sanerat!

Stämmer din hustyp inte med exemplet ovan, gå igenom vår interaktiva Saneringsguide. I den kan du du optimera installationen för förutsättningarna i just ditt hus.

Mösskrämmare i boningsutrymmet kan aldrig ge totalsanering
Ultraljudskrämmare avsedda att sättas direkt i ett 230 volts vägguttag skyddar i princip endast rummet enheten är placerad i. Detta beror på att ultraljudet stannar i själva rummet — går ej igenom ens en tapet!
Mössen kan således ostört finnas kvar i husets biutrymmen (kallvind, krypgrund), väggar och bjälklag och därifrån göra framstötar in i boningsutrymmena då hungern blir alltför svår, speciellt under sk 'mössår' (överlevnadsinstinkten är den starkaste av alla....!).

Sammanfattningsvis kan man säga att denna typ av mösskrämmare är mest lämpade att användas för skydd av enstaka rum, förråd eller friggebod.
Copyright © 2010 R.P. B�th
Soveco Nordic AB st�r för miljöv�nligt skydd för m�nniskor, hus och tr�dg�rd


Innehåll soveco