Ultraljud, möss

Ultraljud och resonansljud mot möss och andra skadedjur

I detta exempel på hustyp kommer skadedjuren, som kan vara möss, råttor, mård, iller, mink, etc. vanligtvis in på de ställen som de röda pilarna markerar. De stoppas bäst i "farstun" (krypgrund och/eller kallvind) med ultraljud. Även grävling i t.ex. krypgrunden drivs bort med hjälp av ultraljud.

Insekter som getingar, flugor, spindlar, ja t.o.m. spindlar i källaren och på kallvinden drivs effektivt bort med TOPO STOP® E250.

I en annan hustyp med t.ex. trossbotten direkt på betongplatta finns ingen "farstu" under huset. Då använder man i första hand resonansljud
— se Saneringsguiden!

Ultraljud, möss Viktigt!
Även om råttor eller möss brukar dyka upp t.ex. under diskbänken, så har de nästan alltid ett annat första ingångsutrymme i huset (kallvind, krypgrund, etc), som de passerar dagligen när de skall slicka i sig lite dagg eller snö utomhus.
För bästa saneringseffekt
, så är det i detta primärutrymme de bör angripas med ultraljud!

Var bedömer du att dina möss /skadedjur har sina ingångsvägar i huset?

Ultraljud, mössVia torpar-/krypgrunden? Välj ultraljud - TOPO STOP® E250!

Ultraljud, mössVia kallvinden? Välj ultraljud - TOPO STOP® E250!

Ultraljud, mössBåde via kallvinden och krypgrunden? Välj ultraljud - TOPO STOP® E500!

Ultraljud, mössHar du problem med möss enbart i några enstaka rum? Välj ultraljud med en eller flera E50!

Möss i bilen?

OBS! Vid installation i ett eller ett fåtal rum (ultraljud mot möss) bör man beakta de saneringsbegränsningar detta kan innebära. Vid sanering av fritidshus gäller speciella förutsättningar.

Är krypgrunden i ditt hus sektionerad? Det finns ett enkelt sätt att få optimal ljudspridning på TOPO STOP®s ultraljud.

Till startsidan / menyn / ultraljud mot möss, mm

Har du helt annan hustyp än den ovan, gå till saneringsguiden, i vilken du kan välja mellan 32 olika standard-hustyper och
hur du utnyttjar resonans- och ultraljud optimalt.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, fladdermöss, mm

Innehåll - resonans- / ultraljud mot möss