Till startsidan / menyn

Sanering fladdermöss

Fladdermöss


Vind/yttervägg:Primära ingångsvägar och 			Typ av fladdermöss-skrämmare

uppehållsplats för fladdermöss	  	Ultraljud   Resonansljud

  

* Fladdermöss i isolerat yttertak 		 2:a val     1:a val

 eller i yttervägg* Fladdermöss på öppen kallvind  		 1:a val     

 Fladdermöss är fridlysta och du gör klokt i att läsa den fullständiga texten om vad du bör tänka på vid avhysningen.

Eftersom fladdermöss är mycket "hembyggdstrofasta" underlättas avhysningen om en alternativ boplats i form av en eller flera fladdermöss-holkar erbjuds i närheten. Vill du bygga holkar så finns det en ritning här. Det finns även färdiga holkar att köpa på marknaden.

För ytterligare upplysningar om fladdermöss går det bra att kontakta Naturvårdsverket på telefon 08-698 10 00 och be om ett exemplar av faktabladet; "Fladdermöss som gäster i våra hus". Även Naturhistoriska riksmuseet kan lämna nyttig information om fladdermöss.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, fladder-möss, mm


Innehåll - sanering fladdermöss