Till startsidan / menyn

Sork och mullvad

Sork Mullvad
               			Typ av mullvad- / sork-skrämmare

Uppehållsplats sork / mullvad			Ultraljud   Resonansljud* Gräsmattan, trädgårdslandet			 ---      1:a valDen primära instinkten hos mullvad och sork är släktets fortbestånd. I sin kamp för överlevnad är djuren därför mycket uthålliga. Kortsiktiga insatser från oss människor som fällor, gift, karbid, dränkning etc. har följaktligen ringa eller ingen inverkan på vare sig sork eller mullvad i din trädgård. Djuren retirerar helt enkelt några dagar, varpå de återvänder och på nytt tar sitt revir i besittning när faran är över.

Enda sättet att bli av med sork och mullvad för gott är att vara uthålligare än djuren. Bekväma MOLE STOP™ sork- och mullvad-skrämmare ger dig denna uthållighet! Vecka efter vecka, månad efter månad genererar MOLE STOP™, utan insats från din sida, en för gnagarna mycket obehaglig mikrovibration i jordskorpan. Det slumpmässiga resonansljudet från jordskruven ogillar sork och mullvad starkt, varför de snart ger upp och lämnar grannskapet. MOLE STOP™ innebär dessutom, till skillnad från miljöfarliga kemiska bekämpningsmedel, såväl säker som miljövänlig bekämpning av sork och mullvad. Driftssäkerheten garanteras av dränagespringor för kondens på apparathusets undersida samt kapslad (inplastad) elektronik.

För att läsa fortsättningen av mer utförlig information om sanering mot sork och mullvad klicka här!

Produktval mot sork och mullvad: MOLE STOP™ 1000Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, sork, mullvad, mm


Innehåll - sanering sork / mullvad