Gnagare flyr - ej husdjur!


På samma sätt som t.ex. övertonerna från kylskåp, TV, etc. inte skadar husdjur, så gör inte TOPO STOP® eller MOLE STOP™ det heller. Det är enbart gnagarna/skadedjuren som störs! Skulle du emellertid uppfatta det som om ditt djur verkar bli påverkat på negativt sätt, så gäller givetvis återköpsgarantin även för detta. 
Stäng