Ultraljud, möss

Resonans- och ultraljud mot vildsvin och grävling

I trädgården och i torpargrunden har på senare grävlingen allt mer funnit sig tillrätta.

Även vildsvinsstammen har ökat kraftigt i landet och tränger in på människans domäner allt oftare.

Både grävling och vildsvin är känsliga för plötsliga ljud och MOLE STOP™ har visat sig vara ett effektivt verktyg för att hålla djuren borta från trädgården. I svåra fall kan man behöva komplettera med ultraljud (se avsnittet om rådjur!).

I det fall grävlingen tar sin in under huset i torpargrunden är TOPO STOP® bästa försvaret.

Ultraljud, mössHåller grävlingen och vildsvinen till i själva trädgården? Välj i första hand - MOLE STOP™ 1000!

Ultraljud, mössLetar sig grävlingen in under huset i krypgrunden? Välj - TOPO STOP® E250!
Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, fladdermöss, mm

Innehåll - resonans- / ultraljud mot möss