Ultraljud, möss

Resonansljud mot huggorm och andra kräldjur

I trädgården utgör huggormar ett smygande och farligt hot mot dina barn och husdjur.

Huggormar saknar hörselorgan och kompenserar detta med en väl utvecklad känsla för rörelser i marken.

Den vibration som en MOLE STOP™ skapar i marken, måste för en huggorm därför te sig som en smärre jordbävning......! Verkningsradien bör därför beroende på intensitetsinställning och jordmån normalt hamna någonstans mellan 20 och 30 m (1200 - 2800 m²). Kunder har dock rapporterat effekt ända upp till 80-100 meters radie.

Med MOLE STOP™ håller du huggorm och andra kräldjur effektivt borta från din trädgård.

Vill du veta mer om ormar, kontakta en expert knuten till Kolmårdens Djurpark.

Ultraljud, mössHuggorm, snok och andra kräldjur i trädgården? Välj - MOLE STOP™ 1000!
Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, fladdermöss, mm

Innehåll - resonans- / ultraljud mot möss