Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Grundfakta om ultraljud, resonansljud
och elektromagnetisk puls


Ultraljud
Ultraljud är toner vars frekvens befinner sig ovanför det tonregister människor normalt kan uppfatta (ca 20 - 20000 Hz).

Ultraljudsmodellerna TOPO STOP® E250 och E500 avger primärt mikroprocessorstyrt slumpat ultraljud i intervallet 25000 - 30000 Hz.
Ultraljud sprids endast i det öppna utrymme i vilket mösskrämmaren är placerad och studsar mot alla hårda ytor likt ljus som reflekteras i en spegel. Ultraljud kan alltså inte tränga igenom väggar, golv eller tak!

Av detta lär vi oss att en apparatplacering t.ex. i en krypgrund enligt ovan inte ger en tillfredställande ljudspridning, vilket animationen tydligt visar.


Tillvänjning?
Belackare av elektronisk sanering (läs traditionella saneringsföretag) hävdar att skadedjuren vänjer sig vid ljudet. Inget kan vara mera fel!
För fyrtio år sedan när tekniken var ny kunde gnagarna helt riktigt vänja sig vid ljudet från mösskrämmarna. Men för moderna automatiska apparater, där ljudet inte manuellt måste justeras beroende på säsong, föreligger inte längre den risken – jämför med att försöka somna till en oregelbundet droppande kran....!
Skulle mössen trots allt komma tillbaka, så beror det på att djuren har hittat nya ljudskuggade gångvägar. Kompletterande apparater parat med tätning av huset är motmedlet mot detta.

Obs! TOPO STOP ger ett heltäckande skydd om både ultraljud och resonansljud användes.Bästa apparatplacering
För att säkerställa en så bra ultraljudspridning som möjligt i en krypgrund med skiljevägg(ar) skall man försöka placera, mösskrämmaren enligt vidstående animation. Om skiljeväggen är tjock och öppningen liten, kan det vara bra att placera en bockad plåt eller masonitskiva (rät vinkel!) direkt framför apparatens högtalarelement. Ljudet från mösskrämmaren "klyvs" då mitt itu och studsar utan effektförlust in i respektive krypgrundshalva.

Vid kallvindsinstallation med skiljevägg är det extra viktigt att anbringa en bockad plåt, för att så mycket som möjligt av den första ljudvågen skall träffa gavelspetsarna. Om inte en ljudreflektor anbringas framför högtalaren, studsar första ljudvågen istället i taket och reflekteras ner i isoleringen, vilket kraftigt reducerar ljudets spridning.

Ultraljud är inte farligt för människor och husdjur
Somliga människor hyser oro över att ultraljud skulle kunna vara skadligt för människor eller djur, men så är inte fallet av följande två skäl.

1) För det första så placeras utrustningen nästan uteslutande i utrymmen där vi själva inte vistas (kallvind, kryputrymme, etc.) och då har vi lärt oss ovan att ljudet stannar i detta utrymme.
2) För det andra så är vi redan omgivna av ett sammelsurium av olika ultraljud från lysrör, TV-apparater, kylskåp och andra el-installationer. Det enda i skadeväg som lär finnas rapporterat är att lysrör med något för lågt ultraljudsvärde (ca 60000 Hz) hos en del människor framkallade huvudvärk.

Resonansljud
Resonansljud är toner i det lägre frekvensregistret (ca 30 - 500 Hz). Ljudet är dels hörbart, dels fortplantar det sig i husets stomme.
Det har i olika sammanhang framförts oro över att låga ljudfrekvenser skulle kunna skada människor. Det är då viktigt att veta att dettta endast gäller för rent subsoniska ljud (under hörbarhetsgränsen för människor), dvs frekvenser lägre än 30 Hz.

TOPO STOP® R100 är en resonansapparat med frekvensområdet 80 - 100 Hz. Tillsammans med ultraljudsapparater erhålles en heltäckande störande ljudmatta i hela huset, något som vid svårare saneringsfall ibland är nödvändigt att ta till (statistiskt sett i 1 fall av 8).


Elektromagnetisk puls
Elektropuls eller mera korrekt elektromagnetiska fält bildas runt alla elektriska ledningar. TOPO STOP® likt alla andra elektriska apparater skapar vid drift en liten förändring i det elektromagnetiska fältet i den elkrets som utrustningen är inkopplad på, men förändringen är knappt mätbar och således helt försumbar. 20 µT (20 mikro-tesla) på 5 cm avstånd från en 500W borrmaskin klingar av till endast 0,4 µT på 50 cm avstånd. En reduktion med 98%..! Att den elektromagnetiska strålningen alstrad av en 2-3 watts mösskrämmare på en halv meters avstånd från elnätet måste vara helt försumbar, torde därför vara ställt bortom allt tvivel.

En del tillverkare av skadedjurskrämmare hävdar ändå att den elektropuls deras utrustning genererar skrämmer bort skadedjuren från väggar, golv och tak på grund av det elektromagnetiska fält som sprids i husstommen via elnätet. Detta är högst osannolikt och enbart en from förhoppning. Ingen har heller lyckats presentera någon vetenskapligt belagd test som styrker påståendet!

I USA och Kanada är apparater med elektromagnetisk puls bannlysta
Vi citerar: "In 1980 the EPA and U.S. Postal Service took action to remove all "electromagnetic" pest control devices from the market. Health Canada has banned the sale of electromagnetic pest repellers in Canada. ......" Läs mer på vår branschförening M.U.S.B.O.s hemsida >>Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - ultraljud, resonansljud