Till startsidan / menyn / ultraljud mot skadedjur

Vad gör ljudet från TOPO STOP® unikt?

Elektroniska mösskrämmare har funnits på marknaden i snart trettio år. De första skrämmarna var enkelt konstruerade och inte speciellt effektiva, men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess!
Hos Windhager GesmbH utanför Salzburg där TOPO STOP® tillverkas, forskas det kontinuerligt och dagens apparater representerar därför den absolut senaste tekniken inom elektronisk skadedjurssanering.


Hoppande frekvens

TOPO STOP® har två stycken inställningsmöjligheter. Ett med fullt hörbart ljud (6-9 kHz), vilket ger vidare spridning och bättre inträngning i skrymslen och vrår, men till priset av att ljudet är störande för människor. Denna inställning lämpar sig därför bäst för obebodda utrymmen såsom fritidshus, lagerlokaler samt väl isolerade kallvindar och kryputrymmen. I det andra läget avger TOPO STOP® ett rent ultraljud i intervallet 25 - 30 kHz.

Nya TOPO STOP® är försedda med 3-dimensionell ljudteknik kallad 3D-vox. Utrustningens ljud är optimerat för att eliminera tillvänjning och för att ge en maximalt störande effekt på skadedjuren.

Dimension 1:   Slumpmässig ljudavgivelse — förhindrar tillvänjning
TOPO STOP®s mikroprocessor genererar slumpmässiga ljudpauser (ca 1-40 sekunder), vilket förhindrar all tillvänjning hos skadedjuren. Den plötsliga ljudsignalen (1-2 sekunder lång) är för skadedjuren lika stressande varje gång. År ut och år in.....

Dimension 2:
   Optimerade frekvensintervall — maximal volymeffekt

TOPO STOP® har två stycken frekvensintervall, vilka sammanfaller med gnagarnas hörselmaxima, dvs de frekvenser djuren är känsligast för. Ett med fullt hörbart ljud (6-9 kHz), vilket ger vidare spridning och bättre inträngning i skrymslen och vrår, men till priset av att ljudet kan höras även av människor. Denna inställning lämpar sig därför bäst för obebodda utrymmen såsom fritidshus, lagerlokaler samt väl isolerade kallvindar och kryputrymmen. I det andra läget avger TOPO STOP® ett rent ultraljud i intervallet 25 - 30 kHz.

Dimension 3:   Blixtsnabb frekvensmodulering — smärtsam turboeffekt
Förutom tidsslumpningen genereras på samma sätt också plötsliga frekvenshopp under ljudavgivelsen (ca 3 ggr/sek). Dessa frekvenshopp som sker under loppet av mindre än en mikrosekund får till följd att högtalaren inte riktigt hänger med i svängarna, varvid ett litet svagt hörbart knäpp uppstår (högtalarmembranet skall fysiskt flytta sig från ett läge till ett annat på en extremt kort tid). Det är det svaga knäppandet som vi människor kan uppfatta när apparaten är inställd i ultraljudsläget.
Nu till finessen!   På samma sätt som högtalarelementet i TOPO STOP® inte hänger med i de snabba ljudväxlingarna, så hänger skadedjurens känsliga hörselorgan inte heller med, varvid en stark smärtförnimmelse uppstår hos dem.


Obs! Det är en vanföreställning att gnagarna kan vänja sig vid ultraljudet. Det kan de inte! De kan endast tvingas att stå ut med ljudet, om det i kampen för överlevnad inte finns någon alternativ boplats.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - topo stop unikt ultraljud