Hoppande frekvens

TOPO STOP® har två stycken inställningsmöjligheter. Ett med fullt hörbart ljud (6-9 kHz), vilket ger vidare spridning och bättre inträngning i skrymslen och vrår, men till priset av att ljudet är störande för människor. Denna inställning lämpar sig därför bäst för obebodda utrymmen såsom fritidshus, lagerlokaler samt väl isolerade kallvindar och kryputrymmen. I det andra läget avger TOPO STOP® ett rent ultraljud i intervallet 25 - 30 kHz.
Nya TOPO STOP® är försedda med 3-dimensionell ljudteknik, så kallad 3D-VOX. Utrustningens ljud är optimerat för att eliminera tillvänjning och för att ge en maximalt störande effekt på skadedjuren.

 

 

 
Stäng