Ultraljudet hörs!?

TOPO STOP®s mikroprocessor skapar under ljudavgivningen plötsliga frekvenshopp (ca 3 ggr/sek). Dessa hopp som sker under loppet av mindre än en mikrosekund får till följd att högtalaren inte riktigt hänger med i svängarna, varvid ett litet svagt hörbart knäpp uppstår (högtalarmembranet skall ju fysiskt flytta sig från ett läge till ett annat på en extremt kort tid!). Det är det svaga knäppandet som vi människor kan uppfatta när apparaten är inställd i ultraljudsläget.

 

 
Stäng