Fakta om resonansljud

Resonansljud är toner i det lägre frekvensregistret (ca 30 - 500 Hz). Ljudet är dels hörbart, dels fortplantar det sig i husets stomme.
Det har i olika sammanhang framförts oro över att låga ljudfrekvenser skulle kunna skada människor. Det är då viktigt att veta att detta endast gäller för rent subsoniska ljud (under hörbarhetsgränsen för människor), dvs frekvenser lägre än 30 Hz.

TOPO STOP® R100 är en resonansapparat med frekvensområdet 80 - 100 Hz. Tillsammans med ultraljudsapparater erhålls en heltäckande störande ljudmatta i hela huset, något som vid svårare saneringsfall ibland är nödvändigt att ta till.

 

 
Stäng