Fakta om ultraljud
Ultraljud är toner vars frekvens befinner sig ovanför det tonregister människor normalt kan uppfatta (ca 20 - 20000 Hz). Ultraljudsmodellerna av TOPO STOP® E250 & E500 avger primärt mikroprocessorstyrt slumpmässigt ultraljud i intervallet 25000 - 30000 Hz.
Ultraljud sprids endast i det öppna utrymme i vilket mösskrämmaren är placerad och studsar mot alla hårda ytor likt ljus som reflekteras i en spegel.

Tillvänjning?
Belackare av elektronisk sanering (läs traditionella saneringsföretag) hävdar att skadedjuren vänjer sig vid ljudet. Inget kan vara mera fel!
För fyrtio år sedan när tekniken var ny kunde gnagarna helt riktigt vänja sig vid ljudet från mösskrämmarna. Men för moderna automatiska apparater, där ljudet inte manuellt måste justeras beroende på säsong, föreligger inte längre den risken – jämför med att försöka somna till en oregelbundet droppande kran...!
Skulle mössen trots allt komma tillbaka, så beror det på att djuren har hittat nya ljudskuggade gångvägar. Kompletterande apparater parat med tätning av huset är motmedlet mot detta. .

Ultraljud kan alltså inte tränga igenom väggar, golv eller tak!
Av detta lär vi oss att en apparatplacering t.ex. i en krypgrund enligt ovan inte ger en tillfredställande ljudspridning, vilket animationen tydligt visar.

Bästa apparatplacering

För att säkerställa en så bra ultraljudsspridning som möjligt i en krypgrund med skiljevägg(ar) skall man försöka placera mösskrämmaren enligt vidstående animation. Om skiljeväggen är tjock och öppningen liten, kan det vara bra att placera en bockad plåt eller masonitskiva (rät vinkel!) direkt framför apparatens högtalarelement. Ljudet från mösskrämmaren "klyvs" då mitt itu och studsar utan effektförlust in i respektive krypgrundshalva.

Vid kallvindsinstallation med skiljevägg är det extra viktigt att anbringa en bockad plåt, för att så mycket som möjligt av den första ljudvågen skall träffa gavelspetsarna. Om inte en ljudreflektor anbringas framför högtalaren, studsar första ljudvågen istället i taket och reflekteras ner i isoleringen, vilket kraftigt reducerar ljudets spridning.

Ultraljud är inte farligt för människor och husdjur
Somliga människor hyser oro över att ultraljud skulle kunna vara skadligt för människor eller djur, men så är inte fallet av följande två skäl.

1) För det första så placeras utrustningen nästan uteslutande i utrymmen där vi själva inte vistas (kallvind, kryputrymme, etc.) och då har vi lärt oss ovan att ljudet stannar i detta utrymme.
2) För det andra så är vi redan omgivna av ett sammelsurium av olika ultraljud från lysrör, TV-apparater, kylskåp och andra el-installationer. Det enda i skadeväg som lär finnas rapporterat är att lysrör med något för lågt ultraljudsvärde (ca 60000 Hz) hos en del människor framkallade huvudvärk.

 
Stäng