Ultraljud går ej igenom
den tunnaste vägg

Hur kommer det sig att fosterdiagnostik med ultraljud fungerar?

Helt kort är det övergången från ett media (luft) till ett annat (vägg) som ultraljudet inte klarar av.

När det gäller ultraljudsundersökning appliceras en kräm på huden med samma akustiska impedans som kroppens vävnader. Därefter trycks sändaren direkt mot huden. Det medicinska ultraljudet, vilket frekvensmässigt ligger avsevärt över
det som nyttjas mot skadedjur (1-20 MHz), kan på så sätt utan mediaövergång fortplantas vidare in i kroppen.

 

 
Stäng