Möss & råttskrämma E50

Möss & råttskrämma E50 – effektiv skadedjursbekämpning i begränsade utrymmen som möblerade rum upp till ca 30, dock max 50 m² vid sparsamt belamrade utrymmen.

Ljudskuggande möbler inget problem
Den 1,7 m långa anslutningskabeln för ett 230 volts ojordat/jordat vägguttag möjliggör flexibel placering för optimal ljudspridning –
inga möbler som skärmar ultraljudets spridning!
Slumpmässigt frekvensmodulerat ultraljud (30-40 kHz – 97-99% ohörbart för människor). Ej kapslad, CE-märkt. Effekt 4,5 W, mått 76 x 57 x 175 mm (br x dj x h), vikt 250 g.

Emulerad 3D-VOX
På samma sätt som varje enhet av Möss & råttskrämma E50 individuellt avger olika mycket hörbart ljud (1-3%) är det också en liten skillnad i signalens tidsfördröjning (4-6 sekunder). När två eller flera enheter är placerade i samma öppna uttrymme, innebär detta att en emulerad 3D-VOX effekt skapas.
Just att signalerna kommer slumpmässigt från olika håll och med en liten skillnad i frekvensnivån, innebär att skadedjuren utsätts för ett oförutsägbart fler-fronts-krig — de vet aldrig vilken Möss & råttskrämma E50 enhet som skall "skälla" på dem nästa gång.
Denna kompletterande ljuddimension (4D-VOX) är särskilt gynnsam i svårsanerade utrymmen
.

Perfekt modell för inredd källare och sidovindsgarderober
Eftersom ultraljud ej går igenom väggar är Möss & råttskrämma E50 i 3-pack är det perfekta budget alternativet för källare med många rum eller avdelade sidovindar, t.ex. på grund av ett trapphus eller balkong.

 
Stäng